Zoeken

Kopen Huren
ZOEKEN

Log-in

LOG-IN

Nog geen lid?

Registreer nu!

Wist je dat

2edehandsmotorhome.be het grootste aanbod geeft van 2dehands kampeervoertuigen

Reglementering Caravans – kampeeraanhangwagens.


1. Definitie


Een kampeeraanhangwagen is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van personenen waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk is bevestigd.
Worden beschouwd als kampeeraanhangwagens: caravans ( vouwcaravans inbegrepen )en campingcars of met andere woorden aanhangwagens met een uitklapbare of uitvouwbare tent.
Worden niet beschouwd als kampeeraanhangwagens: aanhangwagens voor het bagagevervoer, zelfs al zijn deze bestemd voor het vervoer van kampeermateriaal, stacaravans die niet geschikt zijn om door een personenwagen over de openbare weg te worden voortgetrokken, en waarvoor verkeersdeelname verboden is.


2. Inschrijving


a) Kampeeraanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg; deze aanhangwagens moeten niet worden ingeschreven. Ze moeten achteraan voorzien zijn van een reproductie van de kentekenplaat van het trekkend voertuig. Campingcars hebben doorgaans een MTM van minder dan 750 kg. Het MTM van caravans ligt echter meestal hoger dan 750 kg.


b) Kampeeraanhangwagens met een MTM van meer dan 750 kg: inschrijving verplicht.


c) Stacaravans: deze caravans worden niet ingeschreven.

Aanhangwagens mogen per internet via uw verzekeraar of uw makelaar worden ingeschreven.


3. Autokeuring


a) Kampeeraanhangwagens met een MTM van ten hoogste 750 kg. Deze aanhangwagens zijn vrijgesteld van iedere technische keuring.


b) Kampeeraanhangwagens met een MTM van meer dan 750 kg.


Deze aanhangwagens zijn onderworpen aan:


- De technische keuring voor de eerste ingebruikname
- De speciale niet-periodieke keuringen
- De tweejaarlijkse keuringen op voorwaarde dat ze uitsluitend voor het vervoer van kampeermateriaal worden gebruikt.


Als de eigen massa ( Tarra ) van de kampeeraanhangwagen groter is dan de MTM, dan wordt een keuringsbewijs “ verboden tot het verkeer “ afgegeven. Als de eigen massa ( tarra ) groter is dan 90% van de MTM doch niet groter is dan de MTM dan zal de aanhangwagen worden goedgekeurd op voorwaarde dat hij is uitgerust met elementen die noodzakelijk zijn voor het gewoon gebruik ( keukeninrichting, bedden, bergkasten )
Voor de inschrijving van een gebruikte aanhangwagen op naam van de nieuwe eigenaar of houder moet er een administratieve keuring plaatsvinden. Het volstaat om hiervoor de boorddocumenten bij het station van de automobielinspectie aan te bieden. Het voertuig zelf moet niet worden aangeboden.


c) Stacaravans


Deze caravans zijn niet onderworpen aan de autokeuring

4. Verkeersbelasting.


De kampeeraanhangwagens zijn onderworpen aan de forfaitaire belasting. De forfaitaire belasting kan nooit opgesplitst, terugbetaald of aangerekend worden op een andere verschuldigde verkeersbelasting. Het fiscaal kenteken op een kampeeraanhangwagen volstaat. Hij mag door gelijke welke auto worden getrokken.

Deze informatie is louter informatief, wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten.